CONTACT US

Contact Information

The Company Name Zhengzhou Xinyu Machinery Manufacturing Co.,Ltd. Zhengzhou, Henan, China Construction machinery city, Xingyang Zone

Tel: +8618737172333 Website:: www.xinyucreate.com E-mail: xinyumachine@sina.com